Foreningen har som formål at skaffe landets ledige/syge og fattig ordentlige levevilkår. Vi gøre det muligt for fattige, at kunne sende stævninger efter regler om småsager til byretten.

Foreningen søger frivillige som har lyst til at indgå i bestyrelsen.


     
Generalforsamling
Når foreningen har medlemmer nok til at der kan vælges en bemandet bestyrelse, afholdes en generalforsamling, hvor der vedtages de endelige vedtægter. Nej - Her findes ikke et Sekretariat eller du skal husket at betale et kontingent. Foreningen modtager ikke gavebreve, eller beløb fra Satspuljen / tipsmidler. Vi modtager kun små beløb for vores reklamer.

Fleksjobber ønsker at få indflydelse på de ændringer der foretages i lovgivningen og hvordan kommunen tolker ansøgninger og klagesager.

 


 
   

Vores kerneområder:

  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Revalidering
  • Fleksjob
  • Førtidspension
   
Foreningen er ikke din private socialrådgiver. Det ovenstående er kun et eksempler på hvad du kan bruge Foreningen til. Advokater bruges udelukkende hvis der er noget helt galt med de afgørelser der er kommet fra kommunen.